Results from Russia
RUSSIA  REPORT  N. 1 (2003)

St.Petersurg, January 12, 2003
Winter Championship St. Petersburg (1986-87)
5000 m W (indoor) M
1. Morozov Alexey 88   22.11,7
2. Popov Alexandr 87   22.37,1
3. Saveliev Ivan 87   22.59,6
4. Sokolovskiy Innokentiy 89 24.11,6
5.Ivanov Sergey 88   24.11,8
6. Bespaliko Alexandr 87   24.37,8
7.Kornev Maxim 87   25 39,3
8. Tcheprasov Boris 87 25.50,1
9. Egorov Ivan 88   26.35,0
10. Zahlebaev Sergey 88 26.51,0
3000 m W (indoor) W
1. Kubasova Alexandra 86   13.39,9
2. Mihaylova Arina 86   13.48,4
3. Shumik Aliona 88 14.08,0
4.Uzhivenko Olga 87 14.09,9
5. Vinogradova Ekaterina 88 14.13,6
6. Abramtseva Tatiyana 86 14.15,9
7. Belenikaya Anna 87    14.24,7
8. Paponova Mariya 87 14.45,0
9. Trofimova Lyubov 87   14.45,2
10. Trofimova Olga 87   14.45,4
11. Dorrer Ekaterina 88 14.57,7
12. Volnuhina Elena 88   15.00,2
13.Borisova Olga 86   15.06,0
14.Andreeva Irina 87   15.06,3
15.Zinovieva Valentina 87   15.09,3
16. Shumik Yuliya 86   16.10,6
17. Karaeva Alina 87   16.10,8
18. Filippova Svetlana 86   16.23,4
19. Zhuravleva Anna 86   16.24,8
20. Guscha Irina 87 16.25,5
21. Tihonova Ekaterina 87   17.38,5
22. Lyamina Yuliya 86   17.42,5
23.Koroleva Sandra 87   18.42,2

St.Petersurg, January 18, 2003
Winter Championship St. Petersburg M+W + JUNIOR(1984-85)
10 000 m W (indoor) M
1. Polyakov Vladimir 85   43.42,8
2. Morozov Alexey 88   44.10,1 (TR)
3. Illarionov Sergey 82   44.30,3
4. Tchekaylov Alexandr 85   45.26,8
5. Bespalov Sergey 85   46.05,6
6. Lukiyaniv Sergey 56   49.09,8
7. Sokolovskiy Innokentiy 89   53.04,1
January 18, 2003
10 000 m W (indoor) W
1.Vasillieva Svetlana 85   22.38,8
2. Kurochkina Elena 85 22.45,8
3. Putilova Nadezhda 83 23.26,8
4. Uliyanova Elena 85   23.43,3
5. Mihaylova Arina 86   24.06,2
6. Abramtseva Tatiyana 86   24.48,5
7. Mazurko Viktoriya 85   25.04,3
8. Belenikaya Anna 87    25.15,9
9. Volnuhina Elena 88   25.28,6
10. Borisova Olga 86   25.33,7
11. Dorrer Ekaterina 88   26.18,6
12. Andreeva Irina 87   26.26,2
13. Tchumovitskaya Svetlana 87   27.33,0
14. Gaydamaka Nadezhda 85   27.56,2
15. Shumik Yuliya 86   28.12,0

Mihail Sokolovskiy (ATFS) RUSSIA  St.Petersburg
walkeru@infos.ru <mailto:walkeru@infos.ru>

*Return to home page